ქსელის მონტაჟი

ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი დაგეხმარებათ ქსელის ეფექტურად დაგეგმვაში ,გეგმის წარმატებით განხორციელებასა და შედეგის შენარჩუნებაში.

ქსელის მონტაჟისთვის ჩვენი სპეციალისტები მოახდენენ ქსელის შეფასებას და განსაზღვრავენ სამოქმედო გეგმას.

ჩვენ დაგეხმარებით არსებულ ალტერნატივებს შორის საუკეთესო ვარიანტის შერჩევაში.

ქსელის ტექნოლოგიების შეფასება და პრობლემის გადაწყვეტის იოლი გზების პოვნა შეამცირებს განსახორციელებელი პროექტის რისკსა და ხარჯებს.

ჩვენ ვიწყებთ ყოველ ახალ საქმიან ურთიერთობას უფასო კონსულტაციით როგორც დიტანციურად ასევე დანიშნულების ადგილზე სპეციალისტის გაგზავნით, შეხვედრის განმავლობაში ჩვენ ვახდენთ ქსელის შეფასებას და დაგეგმვას.

სერვისები:

 ✓ ქსელის მონტაჟი და ტექნიკური პარამეტრების კორექტირება.

 ქსელის კაბელირება, გადანაწილება და როუტერის კონფიგურაცია.

✓ სერვერის ინსტალაცია, ვიზუალიზაცია და დისტანციური კონტროლი.

✓ ფორსმაჟორული სიტუაციისადმი მზადყოფნა და შემდგომი აღდგენა სარეზერვო სისტემისა და დისტანციური ინტერაქციების საშუალებით.

✓ უსაფრთხოების ზომების განსაზღვრა და რეალიზაცია.

✓ სერვერის მიმდინარე კომპლექსური მუშაობის გაუმჯობესება და ადგილმდებარეობის შეცვლა.

ასევე შეგვიძლია დაგეხმაროთ არსებული ქსელის განვითარებასა და მუშაობის  ხარისხის გაუმჯობესებაში მიუხედავად ქსელის აღჭურვილობის მოდელისა და გამოშვების თარიღისა.

ჩვენ ვიყენებთ აპრობირებულ მომსახურების კომპლექსს, პროგრამულ მონიტორინგსა და დისტანციური წვდომის მართვის სისტემას ნებისმიერი ზომის ბიზნესის სამართავად.

რატომ გვირჩევენ ჩვენ

ადგილზე გამოძახება

ადგილზე გამოძახება

გარანტია

გარანტია

უფასო კონსულტაცია

უფასო კონსულტაცია

იურიდიულ და ფიზიკურ პირთათვის ღირებულება საერთოა

იურიდიულ და ფიზიკურ პირთათვის ღირებულება საერთოა

კვალიფიციური სპეციალისტები

კვალიფიციური სპეციალისტები

მარტივად გადმოცემული ინფორმაცია

მარტივად გადმოცემული ინფორმაცია

IT სპეციალისტი

წლიანი გამოცდილება

კმაყოფილი მომხარებელი

საკონტაქტო ინფორმაცია

591005566

damavalege@gmail.com

ე.ნინოშვილის 8 Fabrika

ყოველდღე

9:00 – 21:00

Call Now Button